Φυσικοθεραπευτές | Κέντρα Φυσικοθεραπείας Βόλος

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Φυσικοθεραπεύτρια - Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, MSc
Χειροθεραπεία (Certified MT) - Λεμφική Παροχέτευση (CDT-MLD)

Δέχεται Κατόπιν Ραντεβού

Υπ/νος: Θεοδώρα Βασιλοπούλου
Δ: Κ. Καρτάλη 323, τ.κ 38221, Βόλος
T: 2421044779 | 6974414101
E: vasilopoulouphys@gmail.com

Δέχεται Κατόπιν Ραντεβού

14427