Κομμωτήρια Λάρισα

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
Κομμωτήριο

Δ: Κούμα 21, τ.κ , Λάρισα
T: 2410287407 | 2410531915

17154