Περιβαλλοντικές Μελέτες
Λάρισα

01 seggis card

ΣΕΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τεχνικός Γεωλόγος
MSc Περιβαλλοντολόγος

Δ: Μανδηλαρα 20, τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2410672919 | 6937047999
F: 2410625998
E: seggis@gmail.com
01 koutsona logo

ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

M.Sc. Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος
Δασοτεχνικό Γραφείο

Δ: Σωκράτους 64, Νέα Σμύρνη, τ.κ: 41336, Λάρισα
T: 2413022767 | 6944580876
E: ekoutsona@gmail.com

ΑΡΓΥΡΟΥΛΗ Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ

Περιβαλλοντικές Μελέτες
Δ: Παναγούλη 6 , τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2410236263 |