Γεωλόγοι
Λάρισα

01 seggis card

ΣΕΓΓΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τεχνικός Γεωλόγος
MSc Περιβαλλοντολόγος

Δ: Μανδηλαρα 20, τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2410672919 | 6937047999
F: 2410625998
E: seggis@gmail.com

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Γεωλόγος Α.Π.Θ.
Δ: Αντιπάρου 11 , τ.κ: 41335, Λάρισα
T: 2410922299 | 6932997382

ΤΣΙΡΩΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γεωλόγος ΕΔΕ
Δ: Κύπρου 80 , τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2410254654 | 6974829515
F: 241 254654