Αθλητικοί Όμιλοι, Σύλλογοι & Ενώσεις Λάρισα

360° ΑΘΛΩΝ ΑΡΕΝΑ
Αθλητικός Σύλλογος | Σχολή Πολεμικών Τεχνών
Tae Kwon Do | Jiu Jitsu | Krav Maga

Δ: Αεροδρομίου & Ζάνου (Νέα Σμύρνη), τ.κ 41336, Λάρισα
T: 6938817963 | 6971640618
E: 360athlonarena@gmail.com

360 ΑΘΛΩΝ ΑΡΕΝΑ

Αθλητικός Σύλλογος | Σχολή Πολεμικών Τεχνών

Tae Kwon Do | Jiu Jitsu | Krav Maga

ΒΑΝΕΣΣΑ ΓΙΟΒΑΝΗ

  • Πτυχιούχος Προπονήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α
  • Αναγνωρισμένη από τη Γ.Γ.Α με Ειδικότητα TAE KWON DO - ΠΑΛΗ
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΑ KRAV MAGA - H.K.M.F In Cooperation with CLEAR
  • ZONE - ISRAEL By TAL SKORNIK (I.D.F)

T:6971640618 | Ε:vanesssagiovani360@gmail.com

ΣΥΜΕΩΝ ΓΙΟΒΑΝΗΣ

  • Πτυχιούχος Προπονητής Αναγνωρισμένος από τη Γ.Γ.Α με Ειδικότητα JIU JITSU
  • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ KRAV MAGA - H.K.M.F In Cooperation with CLEAR
  • ZONE - ISRAEL By TAL SKORNIK (I.D.F)

T:6983386801 | Ε:jiovanis7@gmail.com

29754