Παθολόγοι Λάρισα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ε. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ειδικός Παθολόγος

Δ: Σίφνου 18, Νεραίδα, τ.κ 41335, Λάρισα
T: 2414005299 | 6983738739

427