Ορθοπαιδικοί Λάρισα

ΣΤΕΛΙΟΣ Γ. ΑΛΒΑΝΟΣ
Χειρουργός Ορθοπαιδικός

Υπ/νος: Στέλιος Αλβανός
Δ: Παπακυριαζή 37-43, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2411115251 | 6944333172
E: astalvanos@gmail.com

26620