Πνευμονολόγοι Λάρισα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ε. ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ
Ειδικός Πνευμονολόγος
Παθολόγος

Δ: Ηφαίστου 6, τ.κ 41222, Λάρισα
T: | 6944244326

357