Ιατροί Γενικής Ιατρικής Λάρισα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Γ. ΑΛΜΠΑΝΗΣ, MD
Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός
Στρατιωτικός Ιατρός Πολεμικής Αεροπορίας

Ειδικευθείς στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Λάρισας

Υπ/νος: Ευάγγελος Αλμπάνης
Δ: Ηρώων Πολυτεχνείου 228 (πλησίον ΑΤΑ), τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2410281809 | 6983523276
E: militarygp@gmail.com

 

29536