Γραφεία Ταξιδίων & Γενικού Τουρισμού Λάρισα

ALVAVEL
Πρακτορείο Ταξιδίων
ΚΤΕΛ Αλβανίας | Λάρισα

Υπ/νος: Bona (6944891625), Llambro (6947575116)
Δ: Νικηφόρου Φωκά 1, τ.κ 41223, Λάρισα
T: 2410282494, 2410256669 (Γεωργιάδου 71) | Bona (6944891625), Llambro (6947575116)

27347