Αναισθησιολόγοι
Λάρισα

ΜΠΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναισθησιολόγος
Δ: Παγγαίου 2 , τ.κ: 41223, Λάρισα
T: 2410287630 |

ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΥ ΤΖΟΥΛΙΑ

Ειδική Αναισθησιολόγος
Δ: Ρούσβελτ 15α (2ος όροφος) , τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2411110071 |