Παιδίατροι Λάρισα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΥΓΑΝΑΣ M.D., Ph.Dc.
Αναπτυξιακός Παιδίατρος
Υπ. Διδάκτωρ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α.

Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείο Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΠΓΝ. ΑΤΤΙΚΟΝ

Δ: Κύπρου 12 (1ος όροφος), τ.κ 41221, Λάρισα
T: 6974067472 |
E: andreasfryganas@yahoo.gr

Ανδρέας Φρυγανάς M.D., Ph.Dc.

Αναπτυξιακός Παιδίατρος
Υπ. Διδάκτωρ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ε.Κ.Π.Α.
Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρείο Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής ΠΓΝ. ΑΤΤΙΚΟΝ

Εκτίμηση - Διάγνωση - Παρακολούθηση παιδιών με Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές

 • Σφαιρική Αναπτυξιακή καθυστέρηση
 • Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) - Αυτισμός της παιδικής ηλικίας
 • Κοινωνική Πραγματολογική Διαταραχή της επικοινωνίας
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερικινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
 • Νοητική Ανάπτυξη και Νοητική Αναπηρία
 • Διαταραχές Λόγου
  • Καθυστέρηση ανάπτυξης εκφραστικού λόγου
  • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή - Δυσκάληπτος λόγου
  • Διαταραχές ροής - Τραυλισμός
 • Διαταραχή της κινητικότητας Λειτουργίας
 • Μαθησιακές Δυσκολίες - Σχολική Ετοιμότητα

30338