Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί Λάρισα

ΑΝΕΜΗ | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
Χώρος Ψυχοθεραπείας Μέσα Από Παιχνίδι & Παραμύθια
Παιγνιοθεραπεία | Ψυχοθεραπεία | Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Υπ/νος: Όλγα Δημοπούλου
Δ: Νεοφύτου 2 & Κύπρου, τ.κ 41223, Λάρισα
T: 2410537540 |
E: olgadimopoulou.anemi@gmail.com

Ανέμη | Χώρος Ψυχοθεραπείας μέσα από Παιχνίδι & Παραμύθια

Όλγα Δημοπούλου | Ψυχολόγος – Παιγνιοθεραπεύτρια

Ο Χώρος Ψυχοθεραπείας μέσα από Παιχνίδι και Παραμύθια, ΑΝΕΜΗ, απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών, που θέλουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες τους με δημιουργικό τρόπο. Όταν είναι δύσκολο να μιλήσει κάποιος γι’ αυτό που αισθάνεται, στην ΑΝΕΜΗ δίνεται η δυνατότητα να εκφραστεί και με άλλους τρόπους.

Είναι ένας «πολυχώρος» στον οποίο συμβαίνουν δραστηριότητες τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε δημιουργικό επίπεδο, ενώ εξυπηρετεί τις ανάγκες τόσο των ενηλίκων, όσο και των παιδιών.

Για το σκοπό αυτό, στην ΑΝΕΜΗ συνεργάζονται εξειδικευμένοι συνεργάτες (παιγνιοθεραπεύτρια, οικογενειακή θεραπεύτρια, ειδική παιδαγωγός), και διενεργούνται οι ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Παιγνιοθεραπεία (Aτομική - Oμαδική)
 • Ψυχοθεραπεία Eνηλίκων
 • Θεραπευτικές Oμάδες
 • Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
 • Βιωματικά Σεμινάρια
 • Υποστήριξη Αναπτυξιακών Διαταραχών
 • Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών

 

Η Ψυχοθεραπευτική Μέθοδος

Η παιγνιοθεραπεία (Playtherapy) ανήκει στην κατηγορία των ψυχοθεραπειών μέσω της τέχνης. Διαφέρει από άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν το παιχνίδι για να προσεγγίσουν τα παιδιά ή για διαγνωστικούς σκοπούς, γιατί στην παιγνιοθεραπεία η ψυχοθεραπευτική δουλειά και η αντιμετώπιση των δυσκολιών των παιδιών γίνεται εξολοκλήρου μέσα στο παιχνίδι. Τα παιδιά «παίζουν» την πραγματικότητα τους και μαζί και τις δυσκολίες τους. Μέσα από αυτή τη διαδραμάτιση με τη βοήθεια του θεραπευτή διευκολύνονται να κατανοήσουν την κατάστασή τους και να αλλάξουν τις δυσκολίες τους.

Στο χώρο ψυχοθεραπείας μέσα από Παιχνίδι και Παραμύθια, ΑΝΕΜΗ, ο συμβολισμός έχει την τιμητική του! Για το λόγο αυτό χρωματίζει και την ψυχοθεραπευτική δουλειά με τους ενήλικες. Βέβαια με τους ενήλικες δεν παίζουμε στο χαλί όπως συμβαίνει με τα παιδιά (εκτός φυσικά και αν μας το ζητήσουν!), αλλά χρησιμοποιώντας τους συμβολισμούς που υπάρχουν στο λόγο ή στον κόσμο γύρω μας διευκολύνεται η πρόσβαση στο συναίσθημα. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ευκολότερο να «ακουμπήσει» κανείς βιώματα ή εμπειρίες για τα οποία είναι δύσκολο να συζητήσει.

Επιπρόσθετα, η ψυχοθεραπευτική παρέμβαση ή συμβουλευτική διενεργείται με γνώμονα τη θεωρία των συστημάτων. Ο κάθε άνθρωπος αποτελεί κομμάτι διαφορετικών συστημάτων με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιρροή στη ζωή του. Το σύστημα που ασκεί τη μεγαλύτερη επίδραση και διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των ανθρώπων είναι η οικογένεια. Για το λόγο αυτό είναι χρήσιμο κατά τη διερεύνηση των προσωπικών δυσκολιών, να λαμβάνονται υπόψη οι συνειδητές ή ασυνείδητες «οδηγίες» που παίρνει κανείς από το οικογενειακό πλαίσιο.

 

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Πρόσφατα στην ΑΝΕΜΗ αναπτύχθηκε και ένα νέο τμήμα διάγνωσης και αποκατάστασης Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών που στελεχώνεται από επαγγελματίες εξειδικευμένους στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Στον τομέα αυτό πραγματοποιείται:

 • Διάγνωση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών – Δυσλεξίας
 • Διενέργεια Ψυχομετρικών Τεστ για Αξιολόγηση Νοημοσύνης
 • Αποκατάσταση Μαθησιακών Δυσκολιών
 • Συναισθηματική Υποστήριξη και Βελτίωση της Αυτοεκτίμησης του Παιδιού
 • Συμβουλευτική Γονέων

 

Εποπτεία

Ο χώρος ψυχοθεραπείας μέσα από Παιχνίδι και Παραμύθια, ΑΝΕΜΗ, υποστηρίζει και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ανθρωπιστικών επαγγελμάτων, όπως ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, λογοθεραπευτές κ.α με ατομική ή ομαδική εποπτεία.

30203