Ανυψωτικά Μηχανήματα
Λάρισα

01 sfortsas logo2

ΣΦΟΡΤΣΑΣ

Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Ενοικίαση Ανυψωτικών Μιχανημάτων

Δ: 25ης Μαρτίου 3, τ.κ: 41221, Λάρισα
T: 2410288289 | 6972565375 (Αντώνης) | 6977334884 (Ιωάννης)
F: 2410288289