Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί Λάρισα

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Λογοθεραπευτής - Λογοπεδικός
Κέντρο Λογοθεραπείας & Εργοθεραπείας

Εξειδικευμένοι Θεραπευτές στην Bobath και στην Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Υπ/νος: Κωνσταντίνα Αραμπατζή
Δ: Φωτίου Παππά 31, Ηπειρώτικα, τ.κ 41335, Λάρισα
T: 2410616024 | 6979741934, 6936895105
F: 2410616024
E: dinspeech@yahoo.gr
W: logotherapy-larisa.gr

Αραμπατζή Κωνσταντίνα

Κέντρο Λογοθεραπείας & Εργοθεραπείας

Το Πρότυπο Κέντρο Λογοθεραπείας - Εργοθεραπείας δημιουργήθηκε το 2003 από την κ. Αραμπατζή Κων/να και μετεξελίχθηκε το 2005 στη σημερινή του μορφή, με στόχο να παρέχει άμεσα ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες τόσο σε παιδιά, όσο και σε ενήλικες που το έχουν ανάγκη.

Στο κέντρο χρησιμοποιούνται έγκυρες διαγνωστικές δοκιμασίες, που εντοπίζουν αξιόπιστα τις αδυναμίες του εκάστοτε παιδιού/ενήλικα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος, με σύγχρονες μεθόδους και πλούσιο υλικό.

Οι συνεδρίες είναι ατομικές, με ημερήσια ενημέρωση για τη θεραπευτική παρέμβαση και τις απαραίτητες οδηγίες προς τους γονείς, έτσι ώστε να μετατρέψουμε τη δυνατότητα του παιδιού σε ικανότητα, άμεσα και γρήγορα.

Η διεπιστημονική ομάδα αποτελείται από καταξιωμένους θεραπευτές όλων των συναφών ειδικοτήτων, με εμπειρία και συνεχόμενη εκπαίδευση.

Στο χώρο παρέχονται λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική γονέων. Επίσης, πραματοποιούνται ομάδες ψυχοκινητικής αγωγής, παιδοψυχιατρική αξιολόγηση, παρέμβαση και εποπτείες.

Υπηρεσίες

Λογοθεραπεία, Δυσαρθρία, Απραξία, Δυσλεξία, Μαθησιακές Δυσκολίες, Αυτισμός, Τραυλισμός, Βαρηκοΐα, Νοητική Καθυστέρηση, Εγκεφαλικά Επεισόδια, Σχιστίες, Φωνολογικές Διαταραχές, Αρθρωτικές Διαταραχές, Εργοθεραπεία, Ψυχοκινητική Καθυστέρηση, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής, Υπερκινητικότητα, Συμβουλευτική Γονέων, Ψυχολογική Στήριξη, Παιδοψυχιατρική Παρέμβαση, Σχολική Αξιολόγηση, Διαταραχές Διατροφής, Σύνδρομο Asperger, Ψυχοθεραπεία Παίδων, Εφήβων

Δεκτά όλα τα ταμεία, Δωρεάν αξιολόγηση

7062