Καρδιολόγοι Λάρισα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΓΚΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Ειδικός Καρδιολόγος

Δ: Κύπρου 12, τ.κ 41221, Λάρισα
T: 2410233909 | 6937181388
E: gkarmpo123@gmail.com

30384