Αυτοκινήτων Φανοποιεία - Βαφές (Καρροσερί)
Βόλος

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Δ: Κορδιγκτώνος 10 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421068761 |

ΜΑΛΑΣΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Δ: Ευαγόρου Νίκου 5 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421088912 |

ΑΦΟΙ ΚΟΥΛΑΞΗ Ο.Ε

Βαφείο - Φανοποιείο
Δ: Ναυπλίου 74 , τ.κ: 38443, Βόλος
T: 2421080161 | 6983977723

ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Δ: Βαλτετσίου 12 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421063353 |

ΦΩΛΙΝΑΣ-ΤΟΛΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ


Δ: Λάζου Π. 1 , τ.κ: , Βόλος
T: 242109674 |

ΦΑΝΟΒΑΦΕΣ ΜΠΑΛΝΤΟΥΝΗΣ


Δ: 2ο χλμ Βόλου - Λαρίσης , τ.κ: , Βόλος
T: 2421064150 |