Αυτοκινήτων Πλυντήρια - Καθαρισμός
Βόλος

01 car wash magic logo

CAR WASH MAGIC | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΚΑΛΑΣ

Βιολογικός Καθαρισμός | Εξωτερικό & Εσωτερικό Πλύσιμο Αυτοκίνητου.
Γυάλισμα Αυτοκινήτου | Ξεθάμπωμα Φαναριών.

Δ: Φιλικής Εταιρείας 40, τ.κ: 38334, Βόλος
T: 2421086226 |
E: carwashmagic.volos@gmail.com

ΣΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


Δ: Μεταμορφώσεως 43 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421061002 |

ΣΑΛΑΜΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Δ: Εθνικής Αντιστάσεως 93 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421071868 |

HOME SMART Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ


Δ: Προύσης 22 , τ.κ: , Βόλος
T: 2421060661 |