Λογιστές | Λογιστικά Γραφεία Λάρισα

ΒΑΣΔΕΚΗ - ΓΚΟΥΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Λογιστικό Γραφείο
Οικονομολόγος Α΄Τάξης

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Παν/μιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.)

Υπ/νος: Βασδέκη - Γκούνη Χαρίκλεια
Δ: Μανδηλαρά 24, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2416007865 | 6947994381
E: xarisode@yahoo.gr
W: v-accounting.gr

30066