Εστιατόρια Λάρισα

BD RICE NOODLE & SUSHI
Ασιατικό Εστιατόριο στη Λάρισα

Δ: Μανωλάκη 13-15, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410418580, 2410418581 |

27170