Κομμωτήρια Λάρισα

BELLA CAPELLI
Κομμωτήριο

Δ: Κενταύρων 28-30 (Πλατεία Εβραίων), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410287222 |23998