Ιχθυοπωλεία | Ψάρια Βόλος

ΨΑΡΟΚΟΚΚΑΛΟ | ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΚΕΚΙΑΣ
Ιχθυοπωλείο στο Βόλο
Καίκι Γρι Γρι Νύχτας Αιγαίο

Υπ/νος: Ιωάννης Κέκιας
Δ: Ιάσονος 46, τ.κ 38333, Βόλος
T: 2421181076 | 6977049600

29977