Ιχθυοπωλεία | Ψάρια Λάρισα

ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ Α.Ε.
Ιχθυοπωλείο στη Λάρισα
Φρέσκα Ψάρια από τα Καίκια μας

Υπ/νος: Σάκης Μανωλάς
Δ: Παπαναστασίου 52, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410258455 | 6987226560

26521