Ασφάλειες | Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάρισα

ΑΝΝΑ ΧΡΥΣΑΚΗ - ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Financial Planner
Interamerican

Δ: Παναγούλη 2, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410289212, 2410289213, 2410289214 | 6937558702
F: 2410231478
W: interamerican.gr

 • Συνταξιοδοτικά προγράμματα
 • Ασφαλιστικά – Αποταμιευτικά προγράμματα συνδεδεμένα με Επενδύσεις
 • Ασφάλιση Ζωής
 • Ασφάλιση Δανειοληπτών
 • Προγράμματα Προσωπικών Ατυχημάτων, Υγείας, Νοσοκομειακής & Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης
 • Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Υγείας
 • Αμοιβαία Κεφάλαια
 • Ασφάλειες Αυτοκινήτων – Σκαφών αναψυχής
 • Ασφάλειες Πυρός Επιχειρήσεων - Κατοικίας
 • Αστική Ευθύνη
 • Νομική Προστασία

776