Κέντρα Ξένων Γλωσσών Λάρισα

ΒΑΛΙΑ ΔΑΛΛΑ
Κέντρο Αγγλικής & Ισπανικής Γλώσσας

Υπ/νος: Νικόλαος Καραπάνος
Δ: Βενιζέλου 28, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410534660 | 6942665715
E: valliadalla@yahoo.com, n.karapanos@yahoo.com

7130