Δασολόγοι
Λάρισα

01 koutsona logo

ΚΟΥΤΣΩΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

M.Sc. Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος
Δασοτεχνικό Γραφείο

Δ: Σωκράτους 64, Νέα Σμύρνη, τ.κ: 41336, Λάρισα
T: 2413022767 | 6944580876
E: ekoutsona@gmail.com