Πιτσαρίες (Pizzeria) Λάρισα

DELIGHT
Καφές | Πίτες | Κρύα Σάντουιτσ
Πίτσες | Σαλάτες

Δ: Παπαναστασίου 56, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2414004148 | 6986588032

24014