Δικηγόροι & Δικηγορικά Γραφεία Λάρισα

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΚΟΥΡΤΗΣ
Δικηγόρος, ΜΔΕ Διεθν. Δ. ΑΠΘ

Υπ/νος: Δημήτριος Κούρτης
Δ: Παπακυριαζή 37-43, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2413014761 | 6971758192
E: kadimitr@law.auth.gr, kadimitr@outlook.com.gr

Κούρτης Δημήτριος | Δικηγόρος Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στη Λάρισα

Παροχή εξώδικων και δικαστικών νομικών υπηρεσιών

Σύνταξη δικογράφων κι εξωδίκων εγγράφων

Νομική συμβουλευτική

Σχεδιασμός και κατάρτιση οργανογράμματος δικαστικών ενεργειών

Σύνταξη νομικών αναφορών και γνωμοδοτήσεων

Τομείς Δραστηριότητας

 • Υποθέσεις Αλλοδαπών και Ασύλου
 • Υποθέσεις Δικαίου Ιθαγένειας
 • Υποθέσεις Επανορθώσεων - Ατομικών Αξιώσεων Αποζημίωσης κατά αλλοδαπών Κρατών και Διεθνών Οργανισμών
 • Υποθέσεις ανάκτησης πολιτισμικών θησαυρών
 • Υποθέσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Υποθέσεις Συνταγματικού και Διοικητικού Δικαίου
 • Υποθέσεις Διεθνούς Ποινικού Δικαίου (π.χ. γενοκτονία) και κοινού Ποινικού Δικαίου
 • Υποθέσεις Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Υποθέσεις Οικογενειακού Διεθνούς Δικαίου
 • Υποθέσεις Εμπραγμάτου, Κληρονομικού και Αστικού Διεθνούς Δικαίου
 • Υποθέσεις Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
 • Υποθέσεις Αθλητικού Διεθνούς Δικαίου
 • Διεθνείς & Εσωτερικές Διαιτησίες
 • Αθλητικές Διαιτησίες
 • Νομικές Μεταφράσεις (Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Πορτογαλικά, Εβραϊκά, Βουλγαρικά)

24960