Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Λάρισα

ΔΙΑΥΛΟΣ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Κώστας Ντόλκος | Μιχάλης Διαμαντής | Γιάννης Χατζής

Υπ/νος: Κ. Ντόλκος, Μ. Διαμαντής, Γ. Χατζής
Δ: Ρούζβελτ 12, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410253985, 2410549477 |
F: 2410253312
E: diauloslarissa@gmail.com

 

27424