Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Λάρισα

ΔΙΑΥΛΟΣ ΠΟΛΥΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης
Διαμαντής Μιχάλης | Χατζής Γιάννης

Υπ/νος: Μ. Διαμαντής, Γ. Χατζής
Δ: Ρούσβελτ 12 & Κούμα, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410253985 |
E: diauloslarissa@gmail.com

 

27424