Λογιστές | Λογιστικά Γραφεία Λάρισα

ΔΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Λογιστής - Φοροτεχνικός Α ' Τάξεως
Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Εργατολόγος

Πιστοποιημένος στην Έκδοση Συντάξεων ΕΦΚΑ

Δ: Μανωλάκη 13-15 (4ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410414220 | 6947046774
F: 2410414220
E: doulisvas@yahoo.gr
W: doulis.gr

Δούλης Βασίλειος

  • Λογιστής - Φοροτεχνικός Α ' Τάξεως
  • Σύμβουλος Επιχειρήσεων - Εργατολόγος
  • Πιστοποιημένος στην Έκδοση Συντάξεων ΕΦΚΑ
  • Απόφοιτος Νομικής Σχολής Δ.Π.Θ.
  • Απόφοιτος Λογιστικής - Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  • τ. Οικονομικός Επιθεωρητής ΥΕΘΑ

 

Υπηρεσίες

  • Λογιστικά-Φοροτεχνικά (έναρξη και λογιστική παρακολούθηση επιχειρήσεων κάθε μορφής, τήρηση βιβλίων, εργασιακά, κάθε είδους δηλώσεις φυσικών προσώπων).
  • Συμβουλευτική επιχειρήσεων (ίδρυση και παρακολούθηση εταιρειών, συμβουλευτική, προγράμματα ΟΑΕΔ και ΕΣΠΑ).
  • Συνταξιοδοτικές υποθέσεις (μελέτη συνταξιοδότησης, συγκέντρωση δικαιολογητικών, υποβολή αίτησης).
  • Άμεση έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης ως πιστοποιημένος επαγγελματίας του ΕΦΚΑ (εφόσον η υπόθεση υπάγεται σε πιστοποιημένο).

30285