Παθολόγοι Λάρισα

Δρ. ΡΙΖΟΥΛΗ ΒΙΚΥ
Παθολόγος - Ογκολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Goettingen Γερμανίας

Εκπαιδευθείσα Παν. Κλινικής HARVARD, Boston ΗΠΑ

Δ: Υψηλάντου 1, τ.κ 41223, Λάρισα
T: 2410237666, 2410996000 | 6949237036
F: 2410531597

Δρ. ΡΙΖΟΥΛΗ ΒΙΚΥ
Παθολόγος - Ογκολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Goettingen Γερμανίας

  • Εκπαιδευθείσα Πανεπιστημιακής Κλινικής HARVARD, Boston ΗΠΑ
  • Τέως Επιμελήτρια Πανεπιστημιακής Κλινικής Frankfurt Γερμανίας

26559