Λογοθεραπευτές - Λογοπεδικοί Λάρισα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΦΡΑΣΗ ΛΟΓΟΥ | ΧΟΥΛΙΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Συμβουλευτική - Ψυχολογία | Μαθησιακές Δυσκολίες
Λογοθεραπεία | Εργοθεραπεία

Υπ/νος: Δημήτρης Χουλιαρός, Ειδ. Παιδαγωγός Mcs
Δ: Αβέρωφ 4, Αμπελώνας, τ.κ 40400, Λάρισα
T: 2492033281 | 6977447508
E: dimitrishouliaros@gmail.com

Κέντρο "Έκφραση Λόγου" 

Δημήτρης Χουλιαρός 
Ειδικός Παιδαγωγός - Εκπ/κός Ειδικής Αγωγής
Πρώην Προϊστάμενος ΚΕΔΔΥ Ν. Λάρισας

Βιογραφικό Σημείωμα Δημήτρη Χουλιαρού

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.

      ΠΑΣΚΟΣΜΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΗ.
      ΠΡΩΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ.
      ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αναπηρίας ACCESS-IT , απένειμε  τίτλο τιμής και εκπαιδευτικής αναγνώρισης σε 44 βραβευθέντες από όλο τον κόσμο,  και μεταξύ αυτών στο  πρόγραμμα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών και ειδικής αγωγής του εκπαιδευτικού κ. Δημήτρη Χουλιαρού.

 

Ο οργανισμός αποσκοπεί να βραβεύσει και να επισημοποιήσει προσφορές και καινοτομίες στην ειδική αγωγή παγκοσμίως και μάλιστα γι αυτές με καλή προοπτική για ευρύτερες εφαρμογές.

Το καινοτόμο πρόγραμμα που βραβεύθηκε έχει να κάνει με μια μέθοδο για την αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και αναπηρίας, για όλους τους μαθητές, για να βοηθηθούν αλλά και να αυτονομηθούν.

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος βασίζεται στη χρήση «υπολογιστών και ειδικού προγράμματος συνθετικής ομιλίας» του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής, κ. Δημητρίου Χουλιαρού, ώστε μαθητές με δυσκολίες στην ανάγνωση, γραφή και αποκωδικοποίηση του λόγου να βοηθηθούν αποτελεσματικά, αλλά και να αυτονομηθούν.

Οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους υπολογιστές,  με βοηθητικά προγράμματα και κυρίως «συνθετική ομιλία» που τους βοηθάει να διαβάζουν κάθε ψηφιακό κείμενο και βεβαίως τα βιβλία του σχολείου. 

Με τα νέα πακέτα σχολικών βιβλίων του δημοτικού,  γυμνασίου και λυκείου, υπάρχουν πλέον όλα και σε ψηφιακή μορφή με αποτέλεσμα ο υπολογιστής να μπορεί να διαβάζει με πολύ καλή άρθρωση και ταχύτητα που ρυθμίζεται, κάθε μάθημα του σχολείου και οι μαθητές να έχουν έτσι πρόσβαση στη μάθηση ενώ παράλληλα ασκούνται στο να βελτιώνονται στις δεξιότητες που μέχρι τώρα τους δυσκόλευαν. Πέρα όμως από τη χρήση και εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος, οι μαθητές βοηθιούνται πολύπλευρα ώστε να μάθουν να χειρίζονται σωστά τις δυσκολίες τους και με στρατηγικές που μακρόχρονα να έχουν θετικές επιδράσεις στην αυτοπεποίθησή τους και αυτοεκτίμηση που τόσο πολύ πάσχουν μη έχοντας την πρέπουσα βοήθεια.

Αποτελεί βεβαίως αναγκαιότητα η εφαρμογή ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος προκειμένου οι μαθητές με δυσκολίες ανάγνωσης να βοηθηθούν. Πρέπει πλέον όλοι να καταλάβουμε ότι κάθε συμπεριφορά έχει και μια συγκεκριμένη αιτιολογία και εκεί πρέπει να δούμε τους λόγους που την επηρεάζουν αντί να κρίνουμε επιφανειακά και να εφαρμόζουμε τρόπους μη αποδοχής και αναγνώρισης που πραγματικά δεν ενδείκνυνται και προκαλούν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπικότητα των μαθητών που δύσκολα αργότερα αντιμετωπίζονται.

 

Οι εκπαιδευτικοί τομείς που θίγονται και αντιμετωπίζονται, είναι:

- Η αντιμετώπιση δυσλεξίας, (δυσαναγνωσίας, δυσγραφίας-  και μαθησιακών δυσκολιών, που συναντάμε στο δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο, αλλά και για -δυσκολίες λόγου/ έκφρασης  και

- Κάθε μορφής αναπηρίας στην ειδική αγωγή, με ιδιαίτερη έμφαση στην αυτονομία των μαθητών, στο σχολείο ή στο σπίτι.

- Αποτελεσματικότατη χρήση στην διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης σε μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.

- Σε ξενόγλωσσους μαθητές, που διδάσκονται την ελληνική, σαν δεύτερη γλώσσα.

- Σε μαθητές Ρομά.

- Σε τμήματα Ένταξης.

- Σε ειδικά σχολεία με περιπτώσεις αυτισμού, νοητικής υστέρησης, εγκεφαλική παράλυση,  σύνδρομο ντάουν κλπ

- Σε μαθητές Γ Λυκείου που δίνουν εξετάσεις, ή ανήκουν στην κατηγορία: «Φυσικώς Αδυνάτων».

(Ας μη ξεχνάμε ότι το ποσοστό μαθητών με γενικευμένες δυσκολίες στην ανάγνωση, κυμαίνεται από 18% έως και 45% στην Ελλάδα και Κύπρο.)

 

Επισημαίνεται ότι βασικός συντελεστής στη χρήση όλων αυτών  των εφαρμογών αποτελεί η «συνθετική ομιλία» μέσω υπολογιστή.

Μπορεί να προσαρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί από διάφορους χρήστες με ιδιαίτερες δυσκολίες και αναπηρίες, με σκοπό τη νοητικής τους ανάπτυξη και επικοινωνία. και να χρησιμοποιηθούν σύμβολα και εικόνες με φωνητική ανταπόκριση, για τη νοητική υστέρηση, κινητικά προβλήματα, (χρήσης επίσης τέτοιου τύπου που ο κάθε χρήστης μόνο με τα μάτια να μπορεί να μιλάει και να επικοινωνεί με το περιβάλλον με χρήση υπολογιστή.)

29748