Εναλλακτικές Θεραπείες Υγείας & Ευεξίας
Λάρισα

01 holistic logo

HOLISTIC EQUILIBRIUM

Κέντρο Εναλλακτικής και Ολιστικής Ιατρικής
Ολιστικές και Εναλλακτικές Αγωγές Υγείας και Ευεξίας

Δ: Πανός 10, τ.κ: 41222, Λάρισα
T: 2413023011 | 6974021990
E: olbrychtdorota@gmail.com