Αρτοποιεία | Φούρνοι Λάρισα

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ BAKERY
Αρτοποιείο | Φούρνος

Υπ/νος: Χαράλαμπος & Παναγιώτης Γκουντάρας
Δ: Ίωνος Δραγούμη 6, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410418585 | 6955058065
E: efrosinibakery@gmail.com

Ευφροσύνη Bakery

Χαράλαμπος & Παναγιώτης Γκουντάρας

Facebook | Instagram

29809