Φυσικοθεραπευτές - Κέντρα Φυσικοθεραπείας Λάρισα

BIO INFUSION INSTITUTE
Φακίρης Βασίλειος | Iσκαντάροβα Γκιουζέλ
Φυσιοθεραπεία | Οστεοπαθητική | Βελονισμός | Βιοσυντονισμός

Υπ/νος: Φακίρης Βασίλειος, Iσκαντάροβα Γκιουζέλ
Δ: Αξενίδου 8, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2413006731 | 6973212887, 6986193121, 6947330740
E: bfinfusion@gmail.com
W: bioinfusion.gr

Bio Infusion Institute | Φακίρης Βασίλειος, Iσκαντάροβα Γκιουζέλ

Ολιστικές Θεραπείες

  • Φυσιοθεραπεία
  • Κρανιό-ιερή Θεραπεία
  • Κρανιακή Βιοδυναμική
  • Οστεοπαθητική Χειροπρακτική
  • Βελονισμός
  • Βιοσυντονισμός | Αξιολόγηση και Θεραπεία

Οι Θεραπευτές μας: Φακίρης Βασίλειος, Iσκαντάροβα Γκιουζέλ

 

www.bioinfusion.gr

29635