Πιτσαρίες (Pizzeria) Λάρισα

FAMILIA
Πιτσαρία

Δ: Ταγμ. Βελησσαρίου 1 & Ηπείρου, τ.κ , Λάρισα
T: 2410626662 |

15685