Μηχανικοί Πολιτικοί Λάρισα

ΦΑΝΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Δ: Παναγούλη 73 (1ος όροφος), τ.κ 41222, Λάρισα
T: 6942211215 |
E: evfanaras@gmail.com
W: efanaras.gr

Φανάρας Ευάγγελος | Πολιτικός Μηχανικός

Υπηρεσίες

  • Επιθεώρηση κτιρίων και δομών για έλεγχο και εκτίμηση της κατασκευής (συντήρηση, επισκευή, ενίσχυση, κατεδάφιση)
  • Σύνταξη μελετών και τεχνικών αναφορών
  • Σχεδιασμός και παρακολούθηση έργων – Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή
  • Εκτίμηση κόστους, εξόδων και διασφάλιση οικονομίας. Διερεύνηση ρίσκων και λήψη μέτρων
  • Αποτύπωση χώρων/ κτιρίων / αγροτεμαχίων
  • Εκτέλεση καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας έργων διασφαλίζοντας την ορθή λειτουργία και τη τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας σε έργα και επιχειρήσεις.
  • Σύνταξη ενεργειακών μελετών για έκδοση ΠΕΑ (σύμβουλος μηχανικός για προγράμματα Εξοικονομώ - Aυτονομώ)

 

Συνεργασίες

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΚΤΩΡ – HOCHTIEF
ΕΡΓΟ ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΕΜΠΩΝ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ – ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ- ΚΤΙΡΙΑΚΑ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ )

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΚΤΩΡ – HOCHTIEF
ΕΡΓΟ ΜΑΛΛΙΑΚΟΣ ΚΛΕΙΔΙ – ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΘΕΨΥΠΑ – ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΙΣΤΙΑ ΙΚΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΧΩΜΑΤΟΔΟΜΗ ΙΚΕ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΜΠΑΚΑΓΙΑΝΝΗΣ – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΚΑΡΑΠΟΚΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ – ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΟΤΑΝΙΣΜΟΥ

 

www.efanaras.gr

30230