Μηχανικοί Πολιτικοί Λάρισα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ι. ΦΩΛΙΑΣ
Πολιτικός Μηχανικός

Δ: Ηπείρου 52 & Παπαναστασίου, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410620219 | 6937458751
E: electr77@hol.gr

Ανακατασκευές κατοικιών
• Πέτρινα εξοχικά
• Σύγχρονες κατοικίες πόλης

Ειδικές κατασκευές
• Δοκιδωτές πλάκες μεγάλων ανοιγμάτων σε προσθήκες

• Προκατασκευές βαρέως τύπου από οπλισμένο σκυρόδερμα

Κατασκευές αθλητικών εγκαταστάσεων
Μεταλλικές κατασκευές
Συμβατικές κατασκευές κατοικιών

1076