Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης Λάρισα

ΠΡΟΟΔΟΣ
Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης

Δ: (1ο Διδακτήριο) Μεγ. Αλεξάνδρου 16 | (2ο Διδακτήριο) Μανουσάκη 3, Αγ. Χαράλαμπος | (3ο Διδακτήριο) Φαρσάλων 85 & Καστοριάς, τ.κ , Λάρισα
T: (1ο) 2410539030, 2410283716 | (2ο) 2410255752 | (3ο) 2411101736
F: 2410283716

19083