Φυσικοθεραπευτές | Κέντρα Φυσικοθεραπείας Βόλος

ΠΑΞΙΝΟΥ ΠΑΡΙΣΕΝΙΑ
Πτυχιούχος Φυσικοθεραπεύτρια

Δ: Κουντουριώτου 21, τ.κ 38333, Βόλος
T: 2421033304 |
F: 2421033304

22953