Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Λάρισα

PRIMUS CONSULTING | ΓΑΜΒΡΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ
Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
Εργασιακή & Επαγγελματική Συμβουλευτική

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού - Marketing

Υπ/νος: Νίκος Γαμβρούλας
Δ: Μελετίου 3, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2417700585 |
E: info@primusconsulting.gr
W: primusconsulting.gr

Primus Consulting | Γαμβρούλας Νίκος

Υπεύθυνος της εταιρίας Primus consulting είναι ο Νίκος Γαμβρούλας ο οποίος είναι καταρτισμένος σε πολύ υψηλό επίπεδο με Μεταπτυχιακές Σπουδές τόσο στην Χρηματοοικονομική (Finance) όσο και στην Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Resources)

Η Primus consulting παρέχει ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες κυρίως στους τομείς των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, του Ανθρώπινου Δυναμικού, αλλά και στον τομέα του Marketing.

Υπηρεσίες:

Συμβουλευτική Επιχειρήσεων

 • Χρηματοδοτικά Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κτλ
 • Σύνταξη Επιχειρηματικών Σχεδίων
 • Σύνταξη φακέλου για Τραπεζικά Δάνεια
 • Εξωδικαστικός Μηχανισμός
 • Εύρεση κατάλληλου προσωπικού για Επιχειρήσεις
 • Εκπαίδευση Στελεχών Επιχειρήσεων

Εργασιακή και Επαγγελματική Συμβουλευτική

 • Σύνταξη σωστού βιογραφικού σημειώματος
 • Σύνταξη συνοδευτικής επιστολής
 • Ορθή υποβολή αιτήσεων για προκηρύξεις (ΑΣΕΠ, Δήμων, ΟΑΕΔ κτλ)
 • Προετοιμασία για Συνέντευξη
 • Συμβουλευτική Καριέρας
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε μαθητές Λυκείου

Marketing

 • Digital Marketing - Κατασκευή Ιστοσελίδων, Διαχείριση Λογαριασμών Social Media, E-mail Marketing κτλ
 • Δημιουργία Λογότυπου
 • Επαγγελματικές κάρτες

www.primusconsuting.gr

29604