Γεωπόνοι Λάρισα

ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Δημήτρης Χρ. Κοτσιμπογιώργος
Γεωπόνος Α.Π.Θ.

Δ: Μανδηλαρά 20, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410611066 | 6972075833
F: 2410611066
E: dimitris@kotsibo.gr

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡ. ΚΟΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ Α.Π.Θ.

ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε.Π.Ε.
ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΜΕΛΕΤΩΝ

1072