Παθολόγοι Λάρισα

ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ MD, PhD
Παθολόγος - Ογκολόγος

Δ: Ρούσβελτ 2 & Κύπρου, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2410597108 | 6981172775
F: 2410597108

2146