Παραδοσιακά Είδη & Προιόντα Λάρισα

ΟΣΠΡΙΑ ΔΟΜΟΚΟΥ | ΓΙΟΥΡΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Όσπρια Δομοκού
Φακή - Ρεβύθι - Φάβα

Υπ/νος: Γιουρούκας Βασίλειος
Δ: Βόλου 15, τ.κ 41336, Λάρισα
T: | 6947434133

30040