Παθολόγοι Λάρισα

ΜΑΡΙΑ Φ. ΓΟΥΤΟΥ
Ειδική Παθολόγος
Πτυχιούχος Α.Π.Θ.

Δ: Νικοτσάρα 1Α & Λ. Κατσώνη, τ.κ 41223, Λάρισα
T: 2410551891 | 6947846747
F: 2410551891

598