Γυναικολόγοι – Μαιευτήρες Λάρισα

ΛΙΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χειρουργός Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Υπ/νος: Γεώργιος Λιάλιος
Δ: Τερψιθέα & Πάροδος Λεωνίδα, τ.κ 41500, Λάρισα
T: 2410611297 | 6973822925
F: 2410611297

19057