Κέντρα Ξένων Γλωσσών Λάρισα

ΓΥΖΗ ΚΑΤΙΑ
Εκπαιδευτικός / Καθηγήτρια Αγγλικών
Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών στη Λάρισα

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Kent - Canterbury College της Μεγάλης Βρετανίας

Υπ/νος: Γύζη Κάτια
Δ: , τ.κ , Λάρισα
T: 2410237046 | 6945523432
E: kgyzik8@yahoo.gr

Γύζη Κάτια

Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών στη Λάρισα

  • Εκπαιδευτικός / Καθηγήτρια Αγγλικών
  • Μετεκπαιδευθείσα στο εξωτερικό in TEFL - Teaching English as a Foreign Language
  • Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Kent - Canterbury College της Μεγάλης Βρετανίας

29634