Γυναικολόγοι – Μαιευτήρες Λάρισα

ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΗΛΙΑΣ
Μαιευτήρας - Χειρούργος Γυναικολόγος
Στρατιωτικός Ιατρός

Υπ/νος: Ηλίας Καρνάβας
Δ: Ασκληπιού 26, τ.κ 41222, Λάρισα
T: 2413014976 | 6974977427
F: 2413014977

24057