Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι Βόλος

ΙΣΜΗΝΗ ΧΑΖΛΗ
Κλινική Διαιτολόγος
Αθλητική Διατροφολόγος

Δ: Γκλαβάνη 29, τ.κ 38221, Βόλος
T: 2421310597 | 6949548686
E: chazli.ismini@gmail.com
W: isminichazli.gr

 

29639