Νευρολόγοι Λάρισα

ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας
Νευρολόγος

Εξειδικευμένη στις Κινητικές Διαταραχές | Ιατρικό Botox

Υπ/νος: Ξηρομερήσιου Γεωργία
Δ: Ιάσονος 8, τ.κ 41223, Λάρισα
T: 2410282202 | 6986122020
E: georgiaxiromerisiou@gmail.com

Ξηρομερήσιου Γεωργία

Επίκουρος Καθηγήτρια Νευρολογίας
Νευρολόγος
  • Εξειδικευμένη στις Κινητικές Διαταραχές
  • Ιατρικό Botox

29638